ພາບ ນັກກະວີ ທີ່ໄດ້ຮັບຫຼຽນ ຜູ້ສືບທອດ ຕາມຮອຍປູ່ປາງຄຳ ຈາກ:

ແຖວຫຼັງ ຊ້າຍມື: ຈິດວິໄລ .................